Rozmiar tekstu

Dzierżawa pomieszczenia - punkt pobrań

DZIERŻAWA POMIESZCZENIA

W CELU PROWADZENIA NA TERENIE

UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO W OLSZTYNIE,

PRZEZ PODMIOT ZEWNĘTRZNY, DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE KOMPLEMENTARNEJ DO

DZIAŁALNOŚCI SZPITALA, DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ – PUNKT POBRAŃ.

 

Informacja o wyborze oferty

W prowadzonym postępowaniu wpłynęła 1 oferta.

Wybrano ofertę firmy : Diagnostyka Sp. z o. o., ul.. Prof. M. Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków

wartość oferty: 469,82 zł brutto

Dzierżawa pomieszczeń w Budynku nr 7 na terenie USK w Olsztynie

Dzierżawa pomieszczeń w Budynku nr 7

na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie przy ulicy Warszawskiej 30

przez podmiot zewnętrzny w celu prowadzenia komercyjnej, komplementarnej względem USK w Olsztynie działalności, w tym działalności leczniczej
i  naukowo-badawczej, z zastrzeżeniem, iż działalność ta nie może polegać na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w takim samym zakresie,
w jakim są udzielane przez USK w Olsztynie.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie informuje, że w postępowaniu na Dzierżawę pomieszczeń w Budynku nr 7 została wybrana oferta :

INSTYTUT TERAPII KOMÓRKOWYCH SA, 10-173 Olsztyn, ul. Leśna 14/42

wartość brutto: 4862,00 zł

Projekty w realizacji

cmkp