Rozmiar tekstu

DZIERŻAWA POMIESZCZEŃ Z PRZEZNACZENIEM NA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWO – GASTRONOMICZNĄ – BUFET

Termin składania ofert - 31 marca 2015 r. godz. 10.00

UMOWA NA DZIERŻAWĘ POMIESZCZEŃ Z PRZEZNACZENIEM NA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWO – GASTRONOMICZNĄ – BUFET

została podpisana w dniu 21 kwietnia 2015 z firmą SKLEPY REGIONALNE Sp. z o.o. 

DZIERŻAWA ZEWNĘTRZNEMU PODMIOTOWI POMIESZCZEŃ W CELU PROWADZENIA KOMERCYJNEJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ, KOMPLEMENTARNEJ WOBEC UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO W OLSZTYNIE

  • OGŁOSZENIE
  • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
  • Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu dzierżawy
  • Załącznik nr 3 - Projekt umowy
  • Załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia
  • Załącznik nr 2 do Opisu przedmiotu zamówienia
  • Załącznik nr 3 do Opisu przedmiotu zamówienia
  • Załącznik nr 4 do Opisu przedmiotu zamówienia
  • Załącznik nr 5 do Opisu przedmiotu zamówienia
  • UNIEWAŻNIONO

Projekty w realizacji

cmkp