Rozmiar tekstu

znaczki

Wykonanie strony internetowej na potrzeby realizowanego projektu: „Innowacyjny Szpital”

Projekt dofinansowany w ramach Działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych, Konkurs nr POIS.09.02.00-IP.04-00-005/2016.

Projekty w realizacji

cmkp