Rozmiar tekstu

W dniu 20 listopada 2014r. o godz. 11:00 przy współudziale Strażaków z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie odbyła się próbna ewakuacja pacjentów z Kliniki Otorynolaryngologii, Chorób Głowy i Szyi naszego szpitala. Akcja miała na celu praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji pacjentów, personelu oraz inych osób przebywających w Klinice w razie realnego zagrożenia pożarowego.

Podstawą prawną do przeprowadzania takich próbnych ewakuacji jest  §13 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, poz. 1138).

Projekty w realizacji

cmkp