Rozmiar tekstu

Administracja

DYREKCJA

 

p.o. Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie

lek. med. Łukasz Grabarczyk

Przełożona Pielęgniarek - mgr Iwona Kacprzak

SEKRETARIAT

Agnieszka Gontarz

RADCA PRAWNY

mec. Katarzyna Godlewska

mec. Edyta Katarzyna Piątkowska

PEŁNOMOCNIK DS. OPERACYJNYCH

Mirosław Kochański – MBA, DMS, PCM

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Kawiecka

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Zadroga

KSIĘGOWOŚĆ

Anna Juszkiewicz

Alicja Turkowska

mgr Agnieszka Stanisławska

KASA

Danuta Bielawska

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, ZAOPATRZENIA I MARKETINGU

Kierownik – mgr Zbigniew Skorupski

Referent - mgr inż. Joanna Golosseck

Referent - mgr Marcin Kuczyński

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO - TECHNICZNY

Kierownik - mgr inż. Karol Stawski

Specjalista d/s Budownictwa/Inspektor Nadzoru Budowlanego –

mgr inż. Grzegorz Szczepański

Specjalista ds. energetycznych – Franciszek Czujko

SEKCJA ANALIZ MEDYCZNYCH, STATYSTYKI MEDYCZNEJ I ARCHIWUM

Statystyk – mgr Magdalena Matuszewska

Statystyk - mgr Izabela Robak

Statystyk – mgr Marcin Kurowski

Analityk systemów i procedur medycznych -

mgr Marzena Ostrowska

SEKCJA KADR I PŁAC

mgr Renata Michalska

mgr Małgorzata Rzeźniak

mgr Monika Baranowska

PEŁNOMOCNIK DS. PRAW PACJENTA

dr hab. n. med. Marek Jurkowski, prof. UWM

PIELĘGNIARKA EPIDEMIOLOGICZNA

mgr Iwona Wołosewicz

SEKCJA HIGIENY SZPITALNEJ

mgr Barbara Adamczyk

SEKCJA IT

Główny Specjalista IT – Kamil Zembrzuski

Informatyk - Marek Kaczmarczyk

Informatyk - Karol Fankulewski

 

Projekty w realizacji