Rozmiar tekstu

DYREKTOR

dr n. med. Andrzej Włodarczyk

KOORDYNATOR MEDYCZNY

lek.  Łukasz Grabarczyk

SEKRETARIAT

mgr Agnieszka Gontarz

  Piotr Dudka

PRZEŁOŻONA PIELĘGNIAREK mgr Iwona Kacprzak

PEŁNOMOCNIK DS. OPERACYJNYCH

 

PEŁNOMOCNIK DS. PRAW PACJENTA dr hab. n. med. Marek Jurkowski, prof. UWM

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Kawiecka

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Zadroga

KSIĘGOWOŚĆ

Anna Juszkiewicz

Alicja Turkowska

mgr Agnieszka Stanisławska

SEKCJA EWIDENCJI

MAJĄTKU

Danuta Bielawska

RADCY PRAWNI

mec. Katarzyna Godlewska

mec. Edyta Katarzyna Piątkowska

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, ZAOPATRZENIA I MARKETINGU

Kierownik – mgr Zbigniew Skorupski

Referent - mgr inż. Joanna Golosseck

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO - TECHNICZNY

Kierownik – mgr inż. Grzegorz Szczepański

Specjalista ds. energetycznych – Franciszek Czujko

Specjalista ds. aparatury medycznej - Wojciech Tyszer

SEKCJA ANALIZ MEDYCZNYCH, STATYSTYKI MEDYCZNEJ I ARCHIWUM

Statystyk – mgr Magdalena Matuszewska

Statystyk - mgr Izabela Robak

Analityk systemów i procedur medycznych -

mgr Marzena Ostrowska

SEKCJA KADR I PŁAC

mgr Renata Michalska

mgr Małgorzata Rzeźniak

mgr Monika Baranowska

Iwona Pietkiewicz

PIELĘGNIARKA EPIDEMIOLOGICZNA

mgr Iwona Wołosewicz

SEKCJA HIGIENY SZPITALNEJ

mgr Barbara Adamczyk

SEKCJA IT

Główny Specjalista IT – Kamil Zembrzuski

Informatyk - Konrad Kuźma

Informatyk - Karol Fankulewski

 

Projekty w realizacji

cmkp