Rozmiar tekstu

DYREKTOR

dr n. med. Andrzej Włodarczyk

KOORDYNATOR MEDYCZNY

lek. med. Łukasz Grabarczyk

SEKRETARIAT

Agnieszka Gontarz

PRZEŁOŻONA PIELĘGNIAREK mgr Iwona Kacprzak

PEŁNOMOCNIK DS. OPERACYJNYCH

Mirosław Kochański – MBA, DMS, PCM

PEŁNOMOCNIK DS. PRAW PACJENTA dr hab. n. med. Marek Jurkowski, prof. UWM

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Kawiecka

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Zadroga

KSIĘGOWOŚĆ

Anna Juszkiewicz

Alicja Turkowska

mgr Agnieszka Stanisławska

SEKCJA EWIDENCJI

MAJĄTKU

Danuta Bielawska

RADCY PRAWNI

mec. Katarzyna Godlewska

mec. Edyta Katarzyna Piątkowska

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, ZAOPATRZENIA I MARKETINGU

Kierownik – mgr Zbigniew Skorupski

Referent - mgr inż. Joanna Golosseck

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO - TECHNICZNY

Kierownik - mgr inż. Karol Stawski

Specjalista d/s Budownictwa/Inspektor Nadzoru Budowlanego –

mgr inż. Grzegorz Szczepański

Specjalista ds. energetycznych – Franciszek Czujko

SEKCJA ANALIZ MEDYCZNYCH, STATYSTYKI MEDYCZNEJ I ARCHIWUM

Statystyk – mgr Magdalena Matuszewska

Statystyk - mgr Izabela Robak

Statystyk – mgr Marcin Kurowski

Analityk systemów i procedur medycznych -

mgr Marzena Ostrowska

SEKCJA KADR I PŁAC

mgr Renata Michalska

mgr Małgorzata Rzeźniak

mgr Monika Baranowska

PIELĘGNIARKA EPIDEMIOLOGICZNA

mgr Iwona Wołosewicz

SEKCJA HIGIENY SZPITALNEJ

mgr Barbara Adamczyk

SEKCJA IT

Główny Specjalista IT – Kamil Zembrzuski

Informatyk - Marek Kaczmarczyk

Informatyk - Karol Fankulewski

 

Projekty w realizacji