Rozmiar tekstu

DYREKTOR

dr n. med. Andrzej Włodarczyk

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. LECZNICTWA

dr n. med.  Łukasz Grabarczyk

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNYCH

Maciej Flemming

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. PIELĘGNIARSTWA
mgr Iwona Kacprzak

SEKRETARIAT

 Piotr Dudka

PEŁNOMOCNIK DS. PRAW PACJENTA dr hab. n. med. Marek Jurkowski, prof. UWM

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Kawiecka

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Zadroga

KSIĘGOWOŚĆ

Anna Juszkiewicz

Alicja Turkowska

mgr Agnieszka Stanisławska

SEKCJA EWIDENCJI

MAJĄTKU

Danuta Bielawska

RADCY PRAWNI

mec. Katarzyna Godlewska

mec. Edyta Katarzyna Piątkowska

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I ZAOPATRZENIE

Kierownik – mgr Zbigniew Skorupski

Referent - mgr inż. Joanna Golosseck

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO - TECHNICZNY

Kierownik – mgr inż. Grzegorz Szczepański

Specjalista ds. energetycznych – Franciszek Czujko

Specjalista ds. aparatury medycznej - Wojciech Tyszer

SEKCJA ANALIZ MEDYCZNYCH, STATYSTYKI MEDYCZNEJ I ARCHIWUM

Statystyk – mgr Magdalena Matuszewska

Statystyk - mgr Izabela Robak

Analityk systemów i procedur medycznych -

mgr Marzena Ostrowska

SEKCJA KADR I PŁAC

mgr Renata Michalska

mgr Małgorzata Rzeźniak

mgr Monika Baranowska

Iwona Pietkiewicz

PIELĘGNIARKA EPIDEMIOLOGICZNA

mgr Iwona Wołosewicz

SEKCJA HIGIENY SZPITALNEJ

mgr Barbara Adamczyk

SEKCJA IT

Główny Specjalista IT – Kamil Zembrzuski

Informatyk - Konrad Kuźma

Informatyk - Karol Fankulewski

 

Projekty w realizacji

cmkp