Rozmiar tekstu

KLINIKA KARDIOLOGII I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

 

Serdecznie witamy na stronach internetowych Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego (USK) w Olsztynie.

Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych jest specjalistycznym Ośrodkiem leczenia pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego. W Klinice znajduje się 25 łóżek, 4 z nich to łóżka Intensywnej Opieki Kardiologicznej.

Klinika prowadzi działalność leczniczą, dydaktyczną i naukową w zakresie kardiologii i chorób wewnętrznych. Ośrodek dysponuje pracowniami diagnostycznymi (Echokardiografii, Badań Holterowskich i EKG, Testów wysiłkowych, Ergospirometrii, Ultrasonografii i Nieinwazyjnych Badań Naczyniowych), ponadto prowadzi Specjalistyczną Kardiologiczną Poradnię Przyszpitalną, oraz ściśle współpracuje z Ośrodkiem Rehabilitacji Kardiologicznej USK.

Zespół Kliniki składa się z doświadczonych lekarzy klinicystów posiadających specjalizacje z chorób wewnętrznych, kardiologii, hipertensjologii.Koordynatorem Kliniki jest dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych i kardiologii.

Nasze zainteresowania kliniczne i naukowe związane są przede wszystkim z diagnostyką i leczeniem chorych z przewlekłą niewydolnością serca, chorobą wieńcową, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami rytmu serca i z zatorowością płucną. Prowadzimy także diagnostykę i leczenie powikłań kardiologicznych u pacjentów z chorobą nowotworową.

Klinika prowadzi badania naukowe u chorych z przewlekłą niewydolnością serca i zatorowością płucną oceniające nowe możliwości diagnostyki i leczenia. Prowadzi także badania oceniające wpływ nowych metod żywienia człowieka na zahamowanie miażdżycy i występowanie powikłań sercowo-naczyniowych wśród pacjentów z chorobami układu krążenia. Dodatkowo zajmuje się badaniami eksperymentalnymi w żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej.

W Klinice prowadzone są zajęcia dydaktyczne z chorób wewnętrznych i kardiologii dla studentów Wydziału Lekarskiego UWM w Olsztynie. Bardzo ważnym elementem działalności Kliniki są aktywne Studenckie Koło Naukowe: Internistyczno-Kardiologiczne (opiekun dr hab. n. med. Leszek Gromadziński), oraz Kardioonkologiczne (opiekun dr. n. med. Maciej Żechowicz).

Lekarze kliniki:

dr n. med. Beata Moczulska - specjalista chorób wewnętrznych, hipertensjolog

dr. n. med. Maciej Żechowicz – specjalista chorób wewnętrznych, w trakcie specjalizacji z kardiologii

lek. Urszula Łączkowska - specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog

lek. Robert Łowczak - specjalista chorób wewnętrznych, w trakcie specjalizacji z gastroenterologii

Lekarze rezydenci w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych

lek. Anna Bryczkowska

lek. Paulina Stempniewska-Gałecka

lek. Klaudia Samsel

lek. Sylwia Leśniewska

lek. Michał Smoliński

 

Numery Telefonów Kontaktowych

Koordynator Kliniki

dr hab. n. med. Leszek Gromadziński

89/ 524 53 87

89/ 524 53 89

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr piel. Barbara Miłośnicka

89/ 524 53 90

Sekretariat Kliniki

Krystyna Stusio

89/ 524 53 91

Gabinet lekarski

dr n. med. Beata Moczulska

dr n. med. Maciej Żechowicz

89/ 524 53 85

Gabinet lekarski

lek. Urszula Łączkowska

lek. Anna Bryczkowska

89/ 524 56 39

Gabinet lekarski

lek. Robert Łowczak

89/ 524 53 94

Gabinet lekarski

lek. Paulina Stempniewska-Gałecka

lek. Klaudia Samsel

lek. Sylwia Leśniewska

lek. Michał Smoliński

89/ 524 56 43

Dyżurka pielęgniarek

89/ 524 53 83

 

 

ODDZIAŁ CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ

Serdecznie witamy na stronie internetowej Oddziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie.

Oddział Chirurgii Szczękowo- Twarzowej jest specjalistycznym, 10- łóżkowym oddziałem szpitalnym zajmującym się leczeniem chorób w obrębie twarzoczaszki i szyi.

Lekarze Oddziału oprócz działalności klinicznej, prowadzą również działalność dydaktyczną dla studentów Wydziału Lekarskiego Warmińsko- Mazurskiego Uniwersytetu Medycznego w Olsztynie, jak również pracują w Specjalistycznej Poradni Chirurgii Szczękowo- Twarzowej przy Szpitalu Uniwersyteckim.

        W ramach Oddziału leczone są:

  • urazy twarzoczaszki (złamania środkowego i dolnego piętra twarzy, złamania oczodołów w tym rekonstrukcje kości oczodołów z wykorzystaniem przeszczepów kości własnej i przeszczepów alloplastycznych z wykorzystaniem planowania komputerowego i wydruku modelu 3D, lecenie wczesnych i późnych następstw urazów).
  • Nowotwory łagodne i złośliwe twarzoczaszki z natychmiastową rekonstrukcją w tym rekonstrukcją mikronaczyniową.
  • Wady szczękowo-twarzowe
  • Zaniki kości szczęk ( z zastosowaniem przeszczepów kości własnej i materiałów kościozastępczych)
  • Choroby gruczołów ślinowych, głównie ślinianek podżuchwowych i przyusznych z ewentualną rekonstrukcją nerwu twarzowego.
  • Stany zapalne twarzoczaszki- swoiste i nieswoiste.
  • Choroby zatok szczękowych
  • Torbiele zębopochodne i niezębopochodne, w tym torbiele rozwojowe z jednoczasową rekonstrukcją ubytków przeszczepami.

W Oddziale pracują doświadczeni lekarze specjaliści, stale podnoszący swoje kwalifikacje zawodowe na kursach krajowych i zagranicznych. Wszyscy lekarze są członkami Europejskiego Towarzystwa chirurgów szczękowo-twarzowych (EUROFACES) oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgów szczękowo-twarzowych (POLFACES).

W Oddziale prowadzone są badania naukowe w zespole z lekarzami laryngologii oraz mgr logopedii. Tematyka zainteresowań badawczych to: wykorzystanie druku 3D w nowoczesnych technikach rekonstrukcyjnych głowy i szyi, nowoczesne metody rekonstrukcyjne tkanki kostnej, zmiany w tkankach kostnych u pacjentów przewlekle leczonych kwasem zoledronowym, zmiany w układzie stomatognatycznym i w konsekwencji zmiany foniatryczne u pacjentów z nowotworami głowy i szyi.

Lekarze Oddziału prowadzą czynne szkolenia przed i podyplomowe młodszych kolegów. Dużą wagę przywiązujemy również do ścisłej współpracy ze studeckim Kolem Naukowym Chirurgii Głowy i Szyi Kalos Kagathos (opiekun: prof. Kukwa oraz dr n. med. Anna Dudzińska-Filkiewicz.

Koordynator Oddziału:

lek. stom. Leszek Dudziński

 

Lekarze Oddziału:

dr n. med. Anna Dudzińska-Filkiewicz

lek stom. Romuald Muczyń

Lekarze rezydenci w trakcie szkolenia z chirurgii szczękowo-twarzowej:

lek. dent. Joanna Krysztopik

lek. dent. Anna Batia

lek. dent. Tomasz Rafałko

Nr telefonów kontaktowych:

Koordynator Oddziału 89 524 56 26

Lekarze Oddziału 89 524 54 12

Dyżurka Pielęgniarek 89 524 54 14

Projekty w realizacji

cmkp