Rozmiar tekstu

KLINIKA NEUROCHIRURGII

Kierownik Kliniki

prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr piel. Małgorzata Wojtkowska

Lekarz

prof. dr hab. n. med. Tadeusz Bacia

dr hab. n. med. Anatol Dowżenko

dr hab. n. med. Jarosław Andrychowski

dr n. med. Monika Barczewska

lek. Andrzej Sobieraj

lek.  Łukasz Grabarczyk

lek. Mariusz Sowa

lek. Krzysztof Dzięgiel

Lekarz Rezydent

lek. Mateusz Skomorowski

lek. Anna Szydło

IZBA PRZYJĘĆ

Koordynator

dr n. med. Andrzej Włodarczyk

Pielęgniarka Oddziałowa

spec. piel. Anna Golakowska

Lekarz

lek. Tomasz Kodeniec

lek. Dawid Sigorski

lek. Paweł Tryba

lek. Bożena Wyszomirska-Laskowska

lek. Robert Modzelewski

lek. Andrzej Janczewski

lek. Aneta Lebiedzińska

lek. Krzysztof   Batia

lek. Anna Ejzak

lek. Michał Szewczuk

KLINIKA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ

i OGÓLNEJ

Kierownik Kliniki

dr hab. n. med. Dariusz Zadrożny

Pielęgniarka Oddziałowa

lic. piel. Danuta Liśkiewicz

Lekarz

dr n. med. Wiesław Pesta

dr n. med. Waldemar Kurpiewski

dr n. med. Marek Kowalczyk

dr n. med. Wit Juśkiewicz

dr n. med. Adam Zapaśnik

lek. Jacek Lasocki

Lekarz Rezydent

lek. Krzysztof   Batia

lek. Łukasz Dyśko

lek. Łukasz Klepacki

KLINIKA OTORYNOLARYNGOLOGII, CHORÓB GŁOWY i SZYI

Kierownik Kliniki

prof. dr hab. n. med. Andrzej Kukwa

Koordynator

lek. Maciej Michałowski

Pielęgniarka Oddziałowa

lic. piel. Ewa Koronowska

Lekarz

dr n. med. Hanna Zajączkiewicz

lek. Ireneusz Wojciechowski

Lekarz Rezydent

lek. Katarzyna Zasadzińska

lek. Sylwia Grzybowska

lek. Natalia Jarmołowicz

lek. Bartosz Karwat

II ODDZIAŁ KLINICZNY ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

Kierownik Kliniki

dr n. med. Lidia Glinka

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr piel. Jolanta Januszkiewicz

Lekarz

lek. Tomasz Gąsiorek

lek. Zbigniew Lewandowski

lek. Radosław Borysiuk

lek. Izabela Mażewska

lek. Izabela Budzisz

lek. Paweł Sieniuta

lek. Marek Nasiłowski

lek. Ludmiła Dunowska

lek. Anastassia Karakina

Lekarz Rezydent

lek. Anna Samojluk

lek. Maciej Iwanowski

BLOK OPERACYJNY

Kierownik

mgr piel. Ewa Pajewska

KLINIKA KARDIOLOGII I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Koordynator Kliniki

dr hab. n. med. Leszek Gromadziński

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr piel. Barbara Miłośnicka

Lekarz

dr n. med. Maciej Żechowicz

dr n. med. Beata Moczulska

lek. Robert Łowczak

lek. Hanna Bojarczuk-Panek

lek. Urszula Łączkowska

Lekarz Rezydent

lek. Anna Bryczkowska

lek. Paulina Stempniewska-Gałecka

lek. Klaudia Samsel

lek. Michał Smoliński

lek. Sylwia Leśniewska

ODDZIAŁ KLINICZNY NEUROLOGII

Koordynator Oddziału

dr n. med. Tomasz Siwek

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr piel. Hanna Matusiak

Lekarz

dr n. med. Beata Zwiernik

lek. Małgorzata Czarniawska

lek. Tomasz Drozd

lek. Tomasz Matyskieła

Lekarz Rezydent

lek. Marta Nobis

lek. Marta Gimeła-Dargiewicz

lek. Katarzyna Kozak

lek. Andrzej Winiarczyk

ODDZIAŁ CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ

Koordynator Oddziału

lek. stom. Leszek Dudziński

Pielęgniarka Oddziałowa

lic. piel. Danuta Zawalich

Lekarz

dr n. med. Anna Dudzińska-Filkiewicz

lek. stom. Leszek Czapliński

lek. stom. Romuald Muczyń

Lekarz Rezydent

lek. dent. Anna Batia

lek. dent. Tomasz Rafałko

lek. dent. Joanna Krysztopik

ODDZIAŁ KLINICZNY REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ
i OGÓLNOUSTROJOWEJ

Kierownik Kliniki

lek. med. Piotr Siwik

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr piel. Anna Zapaśnik

Lekarz

lek. Anna Dubowik

lek. Antonina Geleta

Terapeuta zajęciowy

Anna Sokołowska

Fizjoterapeuta

mgr Anna Król

mgr Marta Bieńkowska

mgr Anna Szymków

ZAKŁAD REHABILITACJI LECZNICZEJ

„BUDZIK DLA DOROSŁYCH”

p.o. Pielęgniarki Oddziałowej

mgr piel. Agnieszka Łagodzińska

Lekarz

dr n. med. Tomasz Siwek

lek. Piotr Siwik

lek. Krzysztof Dzięgiel

Fizjoterapeuta

mgr Katarzyna Gut

mgr Sylwia Smieszek

mgr Paulina Żelechowska

lic. Robert Golakowski

Psycholog

mgr Kamila Lewicka

mgr Dorota Mroczkowska

Projekty w realizacji

cmkp