Otwarcie ofert w III przetargu nieograniczonym na „ Rewitalizację obiektów Uniwersyteckiego szpitala Klinicznego w Olsztynie – II etap”

Dnia 4 lutego 2014 r. o godzinie 9.00, upłyną termin składania ofert w przetargu nieograniczony na „ Rewitalizację obiektów Uniwersyteckiego szpitala Klinicznego w Olsztynie – II etap”.
W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty, następujących firm :
1) Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane IPB Sp. z o.o.,  
2) Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane S.A.,
3) Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlane WITKA Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwo Budowlane WITKA Krzysztof Krawczyk.