Podpisanie umowy z Iławskim Przedsiębiorstwem Budowalnym „IPB” Sp. z o.o.

W dniu 6 marca 2014 r. została podpisana umowa między Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Olsztynie a Iławskim Przedsiębiorstwem Budowalnym „IPB” Sp. z o.o., przedmiotem której była: „Rewitalizacja obiektów Uniwersyteckiego szpitala Klinicznego w Olsztynie – II etap”, projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu nr 01/12/4.2 z zakresu: osi priorytetowej 4: rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, Działanie 4.2 Rewitalizacja miast Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, pod nazwą: Rewitalizacji obiektów Uniwersyteckiego szpitala Klinicznego w Olsztynie – II etap.