O projekcie

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie realizuje projekt pt.

„Rewitalizacja obiektów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ul. Warszawskiej w Olsztynie- II etap” 

współfinansowany ze środków  Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Oś Priorytetowa 4 – Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast

Działanie 4.2 – Rewitalizacja miast

 

Celem projektu jest rewitalizacja zabytkowego budynku z roku 1918 - dawnego Szpitala Garnizonowego w Olsztynie otwartego w roku 1885. Jest to 2-pietrowy budynek murowany z cegły.

„Rewitalizacja obiektów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ul. Warszawskiej w Olsztynie - Etap II", ma na celu rozwój i unowocześnienie infrastruktury służącej prowadzeniu działalności medycznej oraz dydaktycznej lekarzy na poziomie wyższym oraz działalności rozwojowej i naukowo-badawczej powiązanej z dydaktyką.

Niniejszy projekt dotyczy rewitalizacji budynku nr 4 kompleksu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie.

Budynek nie spełnia wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym urządzenia zakładu opieki zdrowotnej i powinien być przystosowany do wymagań cytowanego Rozporządzenia do dnia 31.12 2016 r. Układ przestrzenny (w tym powierzchnie i wysokości pomieszczeń), wymagania w zakresie: wykończenia sufitów, ścian i posadzek, oświetlenia, centralnego ogrzewania, instalacji wodno – kanalizacyjnych oraz wentylacji mechanicznej wymuszają konieczność realizacji przedmiotowego projektu.

W modernizowanym budynku nr 4 na poszczególnych kondygnacjach zaprojektowano:

-       parter: pracownie symulacyjne, sala zabiegów endowaskularnych

-       I piętro: Oddział Wewnętrzny (26 łóżek)

Budynek zostanie połączony z nowym budynkiem szpitalnym w części zachodniej przez klatkę schodowa nowego budynku. Modernizacja budynku nr 4 zakłada przebudowę pomieszczeń Bloku Operacyjnego na Pracownię Nerofizjologii oraz istniejącego Oddziału Chirurgicznego na Oddział Wewnętrzny.

Zakres planowanych działań w ramach inwestycji obejmuje:

-       Roboty ogólnobudowlane

-       prace budowlane – instalacje słaboprądowe

-       instalacje elektryczne

-       urządzenia chłodnicze

-       wentylacja

-       instalacje centralnego ogrzewania

-       instalacje sanitarne + woda

-       wymiana dźwigu szpitalnego

-       instalacja gazów medycznych

-       nadzór budowlany

-       audyt finansowy

-       działania promocyjne

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 3.318.971,08 PLN

Wydatki kwalifikowane: 3.306.686,95 PLN

Wysokość dofinansowania: 70% wydatków kwalifikowanych tj. 2.314.686,95 PLN (środki europejskie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego